čtvrtek 26. dubna 2012

Apoštol Pavel v Athénách

Už apoštol Pavel se setkal s vírou v reinkarnaci. Nic nového pod sluncem. Stalo se to v Athénách. Ona sama reinkarnace je nám křesťanům, židům a muslimům skryta. Bůh zřejmě neuznal za vhodné cokoliv nám o ní sdělovat. Není to pro nás důležité. Ale my věříme v těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Vzkříšení těla připadlo tehdejším Athéňanům barbarské a zbytečné, neboť tělo pro ně bylo něco nízkého a odvrženíhodného. Cílem pro ně bylo úplně se zbavit těla a vystoupat neustálou metempsychosou (=„zavdušováním“) výš a výš, až k Bohu a splynout s ním. Co je cílem nás křesťanů? Naším cílem je nechat se Bohem vzkřísit! Pro nás je to Boží čin, nikoliv lidské snažení, co rozhoduje.
O tom všem jsme mluvili 9. února 2012 v Korandově sboru Českobratrské církve evangelické v Plzni na biblickém semináři, který se tu koná jednou za měsíc, každý druhý čtvrtek v měsíci od 18.00 h. Ostatní čtvrtky jsou věnovány biblickým hodinám.
Zde si můžete pustit nahrávku nebo si ji stáhnout. Následující okénko slouží k témuž.