úterý 31. ledna 2012

ČT24: Restaurace zavádí zajímavé novinky

Televisní stanice ČT24 vydala zajímavou zprávu o tom, jak české restaurace zavádějí novinky v oblasti informačních technologií:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/162451-restaurace-zavadi-zajimave-novinky/
Sám jsem se zúčastnil průkopnických krůčků českých restaurací směrem k informačním technologiím. Přestože na to dnes nejsem příliš hrdý, jsem autorem Videokonferrence a spoluautorem Pivní soutěže pro řetězec The P. U. B. To byla asi první česká firma, která zavedla výčepní pípy přímo u stolů a na nich dotykové panýlky k objednávání a volání obsluhy. Pokud vím, byli první nebo jedni z prvních. Opravdu typickou je pro tyto restaurace nebo bary Pivní soutěž (buďto mezi stoly v lokále, mezi stoly v jednotlivých hospodách nebo mezi celými hospodami). Je to prakticky soutěž v chlastání, proto na to nejsem zas až tolik hrdý. Pivní soutěž se promítá na zeď. Jejím hlavním autorem je můj kamarád Jan Holý, který byl u mě zrovna dneska na návštěvě☺ Interaktivní informační systém jsme vyvíjeli pro plzeňskou společnost MCAT Automation, s. r. o., přibl. od roku 2006.

středa 18. ledna 2012

Bez diakritiky? Tak procz ne postaru?

Milj cztenaarzi,

mozsnaa se Waam tento text nebude czjst uuplnie snadno, ale wiezte, zse takto by takee mohl wypadat naass czeskyy prawopis, nebyyt Mistra Gana z Husi, kteryy zawedl tzw. nabodenjczka, kteraa dnes znaame gako czaarky a haaczky, a obrozencuo, kterzj daale zplynulili a zmodernisowali naass prawopis do podoby, kterau znaame dnes.

Technokratuom to trwalo niekolik desjtek let, nezs nauczili przjstroge, naprzed psacj stroge, telegrafy a pak poczjtacze, czesky a ginyym neanglickyym gazykuom. A protozse to byly mozky spraawnie technokraticky wypatlanee, nenapadlo ge nic lepssjiho, nezs se prostie z prwu na nasse milaa nabodenjczka uuplnie vykasslat. Tjm owssem zawedli do powiedomii werzegnosti welmi nemilyy fenomeen, totizs tzw. czesstinu bez haaczkuo a czaarek neboli bez diakritickyych znameenek.

Kdyby to wssak byli byyvali lidee alespong trochu wzdielanj w historickee linguistice czesstiny, bylo by gim staczilo saahnaut po czeskeem prawopise, kteryy platil gesstie przed Ganem Husem, totizs po prawopise sprzezskoweem. Odpadla by tak spausta nedorozumienj, naprz. gestli woliczi wolj, woliczi [gsau] woli nebo zda se gednaa o woljcj woly („volici voli“).

Wytworzenj czessztiny bez haaczkuo a czaarek tak bylo w podstatie zbytecznee a wrcholnie newkusnee. Kazj to naass aesthetickyy smysl pro gazyk. Niekterzj, zwlaasstie mladj lidee, pjssj i dnes, w dobie czeskyych klaawesnic a Unicod’u, bez haaczkuo a czaarek! A procz zse newyuzsjwagj teeto wzaacnee przjlezsitosti konecznie daat sweemu gazyku duostognost, kterau si zaslauzsj? Pryy prostie proto, zse psaat bez haaczkuo a czaarek ge gednodussssj!! Hm, mozsnaa ge pro nie gednodussssj odmyysslet si od pjsmenek nabodenjczka mjsto toho, aby na klaawesnici hledali pjsmenka s nabodenjczky, ale pro paana kraale, kdo to maa po nich czjst?!

Niekterzj zase budgto neumj nebo gsau ljnj psaat pjsmenka ď, ť, ňó, snad proto, zse se musj naprzed stisknout posuwnjk (shift), sauczasnie klaawesa pro czaarku a haaczek a pak tee prwee zaakladnj litera. Lidiczky, ono ge to moc praace, maczkat hned trzi klaawesy kwuoli gednomu pjsmenku!!

Tak nawrhugi, abychom zkusili, kdyzs uzs chceme ignorowat nabodenjczka, tento uzs daawnyy a geniaalnj wynaalez czeskeeho reformaatora cjrkwe, abychom nezapomjnali na dieginy a wraatili se w nich o krok zpiet a psali przesnie takto. Zkusme to, co naam to udielaa?☺ Ge to rozhodnie hezczj, nezs gen tak urzjznout a zahodit nabodenjczka!

P. S.: Nasekal gsem tu mnoho chyb, ale snad uzs gsem ge oprawil☺

Facebook a tisk

Facebook neboli Tvářokniha má ostudu!

Už jste si někdy zkusili vytisknout něco z Knihy tváří alias Ksichtovníku? Ano? Pak jste možná dopadli jako já. Ukázka jest přiložena.


Hrůza, že? Nejen že levý okraj je oříznutý, ale co má znamenat ten černý pruh vpravo a dvě vrstvy přes sebe? Zkoušel jsem papír ohmatat, jestli se mi na něj náhodou nenalepila nějaká záhadná průhledná folie s druhou vrstvou tisku☺ Ale omyl, přátelé, toto je opravdu výtisk jedné stránky na jednom jediném papíře.

Lidi, jak je možné, že si taková světoborná, miliardami dolarů oplývající společnost neumí dát do pořádku podporu tisku?! To nemají, chudinky, na pořádného kodéra či vývojáře? Fuj, hanba!

English summary:

This is what I ended up with when I tried to print a Facebook page out. Doesn’t this worldwide famous company have any billion bucks to spare and to invest into a good coder or developer that would clean up the printing support?!

čtvrtek 12. ledna 2012

Zásah správce sítě

Uživatelka: „Už zase nejde Internet!“
Správce: „Dobře, zkus resetovat modem.“
Uživatelka: „No já už jsem ho resetovala.“
Správce: „A pořád to nejde?“
Uživatelka: „Nejde.“
Správce: „A to jsi zkoušela ten vypínač vzadu nebo jsi ho vytáhla ze zásuvky?“
Uživatelka: „Obojí a pořád nic!“
Správce: „Dobrá, tak zkus ten vypínač ještě zapnout.“
Uživatelka: „Jo? … Jéé, ono už to jde!“