sobota 5. října 2013

Je theologie vědou?

Včera jsem viděl v televisi rozhovor s kandidátem na rektora University Karlovy. Říkal něco v tom smyslu, že by si universita měla rozmyslet, jestli si ponechá theologické fakulty, protože theologie není vědním oborem. A řekl to jako hotovou věc. No to je přímo barbarské diletantství! Pan děkan by si měl doplnit mezery ve vzdělání!
Proč je theologie vědeckým oborem? Protože používá vědeckou methodu. Nikoliv k tomu, aby dokázala, že Bůh existuje, jak by se mohlo zdát tomu, kdo si rozebere řecký název oboru doslovně. Tak k čemu? Přece ke zkoumání fenoménu lidské víry a specificky křesťanské lidské víry.
Zda je víra aktem racionálním nebo irracionálním, na to nemají theologové jednotný názor, ale to, že předmět zkoumání podléhá irracionalitě nebo subjektivitě, ještě neznamená, že obor sám je irracionální nebo nevědecký. Ze stejných důvodů by se měla universita zbavit i filosofické fakulty, protože provozuje psychologii, která se zabývá subjektivními fenomény, nebo mathematicko-fysikální fakulty, protože provozuje kvantovou fysiku, která staví doprostřed vesmíru pozorující subjekt.
Theologické fakulty chtějí spolupracovat se zbytkem university na vědeckých úkolech a poznávání světa a člověka. Přicházejí-li však z vysokých míst university tak diletantské a neinformované názory, pak bych se theologickým fakultám vůbec nedivil, kdyby chtěly takovouto universitu opustit.