sobota 31. ledna 2009

O Facebooku

V tomto týdnu jsem si zařídil účet na Facebooku. Našel jsem tam spoustu svých kamarádů, s nimiž jsem tak trochu díky své nešikovnosti ztratil kontakt.
Takže z toho vzniklo několik šťastných shledání.

Zároveň jsem ovšem byl varován, abych tam nezveřejňoval nic ze svého soukromí.
Což jsem porušil, protože jsem tam importoval tento blog.
Nyní je souvislost s mým jménem zjevná a moje zdejší plus minus anonymní zpovědi se mohou stát součástí mé identity a mohou být spojeny s mým jménem. Přemýšlím o odstranění tohoto importu. Možná by pak mému budoucímu zaměstnavateli stačilo zagooglovat a přečetl by si všecky detaily. Nestydím se za to, ale mohlo by mi to zbytečně uškodit.
Protože existují i předsudky a jsou oblasti, kde se zkrátka nemůže říkat všecko.

Ale někteří odborníci předpovídají, že v budoucnu se můžeme těšit na totální ztrátu soukromí; kdo nebude chtít, aby se o něm jiní dověděli špatné věci, nebude je smět konat. Velký bratr všudypřítomný, vtělený do kohokoliv. Zvláštní, co? Ne, příjemný pocit to není. A totalitu to může jak naleptat, tak i podpořit!

About Facebook:
It has its pros and contras. One can find many old friends there but also lose his or her privacy! It could also have a heavy impact on the question of political freedom and totality.

středa 7. ledna 2009

Switching to Czech/Přecházím na češtinu

Dear readers,

I decided to switch to Czech, which is my mother tongue, in this blog. Primarily because there are only few comments here and I know more people who would be interested to read my posts in Czech than the people that would like to read them in English.

I'll try to add English summaries for each post but no promise.

Many thanks to the English readers for their attention.

Vážení čtenáři,

rozhodl jsem se, že na tomto blogu přejdu do češtiny, což je můj mateřský jazyk. Především proto, že je tu zatím jen maličko kommentářů a znám více lidí, kteří by si rádi přečetli mé příspěvky v češtině, než lidí, kteří by si je chtěli přečíst v angličtině.

Pokusím se vkládat anglická shrnutí, ale nic neslibuji.

Anglickým čtenářům mnohokrát děkuji za pozornost.