středa 27. července 2011

Fenomenální německý hudebník vzdává poctu české reformaci

Německý varhaník, sbormistr a dirigent, jedním slovem kantor, Eberhard Auerswald z krušnohorského města Thum poblíž našich hranic, má moc rád Čechy, češtinu a naši historii. Učí se česky a ve své práci církevního hudebníka bohatě těží z české a slovenské hudební tvorby. Je lutherského evangelického vyznání, a proto ho inspiruje i česká reformace. Působí také jako učitel náboženské výchovy v místní škole.

Pan Auerswald objevuje mnohé skvosty různě související s naší historií a hudbou, o nichž my v Čechách máme jen chabé povědomí. Jasně, odborníci možná vědí cosi o Oratoriu Jan Hus německého romantického skladatele Carla Loeweho, pan Venhoda jednou provedl Slovenskou vánoční mši od mnišského skladatele Edmunda Paschy a natočil z tohoto provedení desku, ano, od Jakuba Jana Ryby známe také slavnou Českou mši vánoční, ale kdo z nás si vybaví jiná jeho díla jako například Šest chvalozpěvů? A přitom právě všechny tyto jmenované specialitky, všechny tyto poklady najdeme v repertoiru hudebních těles, která mají jedno společné, totiž taktovku a umělecké vedení pana Auerswalda.

Tak je šířena naše kultura a opravdový, živý vzkaz našich předků o kráse a smyslu Kristova poslání, totiž o evangeliu, poselství z české minulosti o přijetí dobré zprávy o vzkříšení, mezi našimi sousedy. Někteří mají Němce stále spojené s nenávistí k nám, se snahou zmocnit se našeho území, zotročit nás nebo nás vyhladit, ale pozor, toto je dnes ve valné většině národa německého dávno passée. Je mi nesmírným potěšením, že mohu být přítelem někoho, kdo má tak velikou náklonnost k našemu národu, k naší víře a k naší hudbě.

Eberhard Auerswald a jeho kollegové hudebníci již mnohokrát vystupovali s díly českých autorů nebo týkajícími se našich dějin nejen v Německu, ale také v Čechách, ponejvíce v křesťanských duchovních prostorech, v kostelích a modlitebnách. Pěstují spolupráci i s plzeňskou konservatoří. Aby bylo jasno, jeho hudební repertoir se neomezuje zdaleka jen na české autory nebo na díla nějak spjatá s naší zemí. Je to professionální hudebník s širokým záběrem zejména v oblasti křesťanské duchovní vážné hudby. Celým svým působením však vyvrací správnost terminu vážná hudba. Jeho musika je především radostná, hluboká radost z ní prýští proudem, i když se zrovna zamýšlí nad vážným thematem.

Náš pan kantor si nedávno založil svůj kanál na YouTub’u, kde je možno zhlédnout a poslechnout si ukázky jím řízených hudebních vystoupení. Vřele doporučuji. Addressa je http://www.youtube.com/Prdeli1. Nelekejte se sprostého slova v této addresse, vždyť pro Němce je to docela slušivá internetová přezdívka, pod níž netuší nic neslušného☺ Pan Auerswald si takto zažertoval s jedním českým slovíčkem. I v tomto detailu se odráží jeho veselá a rozšafná povaha.

Snímek je z provedení Oratoria Jan Hus od německého romantického skladatele Carla Loeweho v lutherském kostele sv. Anny v německém krušnohorském Thumu.

úterý 5. července 2011

Konstantinos kai Methodios

Typicky katholický příběh.
Napřed je uštveme k smrti či necháme zavraždit, aby nepřekáželi, odstraníme je a pak z nich uděláme světce, a když už nemůžou nic dělat, když už nás nemůžou v naší mocivládě ohrozit, budeme je uctívat, abychom umlčeli reptající lid.
Ovšem je to lepší, než zachovat nepřátelství až za hrob.
Stalo se to ještě před velkým církevním schismatem, takže nelze říci, že by Konstantin a Metoděj byli už pravoslavní, ale přece je zvláštní, že se západními světci stali právě zakladatelé východní slovanské bohoslužby, té, která byla po tisíc let u katholíků zakázána!
Není to paradox?
Přesto je možno a doporučení hodno vnímat kanonisaci slovanských věrozvěstů jako jistý druh pokání a vstřícnosti směrem ke křesťanským Slovanům a směrem k východní církvi.