neděle 28. července 2013

Dopis Teal Scottové

Milí přátelé,

rozhodl jsem se, že Vám přeložím e-dopis, který jsem poslal paní Teal Scottové. Možná znáte její videa z YouTub’u. Je to taková fascinující a krásná průvodkyně duchovním životem.
Budete-li chtít, můžete tento dopis přeposlat i jiným.
Až mě zarazilo, jak odvážně ten dopis vyznívá v češtině. Ale když už jsem do toho šlápl, půjdu s kůží na trh.

Drahá paní Scottová,

rozhodl jsem se, že Vám napíšu jistou osobní zkušenost, krátký příběh. Hodně mě inspirujete.

Žiju v Česku, jsem protestantský křesťan a mám rád Vaše učení, Váš vzhled, Vaši duši.

Narodil jsem se do křesťanské rodiny. Když jsem vyrůstal, všiml jsem si velkého množství morálního chytání do klecí a nedostatku vnitřní osobní svobody v naší víře. Mé superego proto vyrostlo ve velkého tyrana, který ničil mou duši a můj život.

Dokonce jsem si vybral studium theologie a tam se ten problém vyhrotil. Byl jsem Bohem (nebo jak říkáte Vy, Vesmírem) přinucen čelit skutečnosti, že asi je něco s mou vlastní vírou v nepořádku.

Nikdo Vás nemůže přinutit něčemu věřit. Je to vždycky naše volba. Takže po mnoha letech vnitřního zápasu jsem se rozhodl – že křesťanství je a bude pro mě náboženstvím svobody. A ono skutečně je. Bible je plná myšlenek vedoucích nás ke svobodě. Je to jen jakási nemoc, nedostatek vědomí církve, která vytváří silné mocenské struktury a lov do moralistických pastí.

Nyní, když někdo z mých bratří učí moralismus, najisto už vím, že tu bylo v dějinách mnoho, mnoho lidí, kteří odmítali, že by křesťanství mělo být čistým moralismem a že Bůh je tyran tam někde na svém trůně, jenž trestá každou jednotlivou chybičku. Namísto toho jsem si vzpomněl, že na počátku Bible stojí psáno, že člověk je obrazem Božím. To je hluboká pravda. Bůh nejen stvořil tento svět, on také tvoří svět skrze nás (creatio continua in renatis). A my máme nekonečnou svobodu tvořit svůj svět.

Já osobně věřím, že abrahamovská náboženství (židovství, křesťanství i islám) tu byly a jsou v zásadě proto, aby osvobodila lidi od bolesti. Je to naše zodpovědnost. Není tu žádné špatné náboženství. Je to na nás, čemu věříme o sobě a o vesmíru. Můžeme si vybrat, čemu uvěříme. A křesťanská víra není nerozbitný monolith. Je to jen šablona, vzor. Můžeme si vybrat, co resonuje s naším nejvnitřnějším já. Je to jako jídlo.

Toto byl můj příběh a můj názor. Lidé jako Vy mi pomáhají najít cestu. Děkuji Bohu za Vás, naše zachránce a otevíratele očí.

Se vší láskou

Pavel Řezníček
Plzeň (Pilsen), Česko (Česká republika)

Pro české čtenáře připojuji malý dodatek. Chci zdůraznit, že jsem tímto dopisem nechtěl zpochybňovat ani rozbíjet křesťanské učení. Naopak, hledám v něm pravdu a nacházím ji tam. Ke mně však nejvíce promlouvá právě pravda o svobodě člověka před láskyplným Bohem. A tu jsem našel právě v křesťanství a nikde jinde (židovství vnímám jako cestu ke křesťanství a islám jako trochu nešťastný odklon od lidské svobody). Svoboda, kterou nabízí New Age, je ve srovnání s Kristovou svobodou jen chabou kopií. Stačí si to jen uvědomit. Ale je třeba odfiltrovat onen zmíněný moralismus, který v křesťanství vlastně nemá co pohledávat. Ten je způsoben lidským hříchem, totiž snahou činit si modlu ze všeho, co se naskýtá, tedy třeba i z morálních principů nebo ze služby druhým. Hřích je pojem, který New Age odvrhuje, že prý nic takového neexistuje. Jeho smůla. Existuje, ale před Bohem jsou naše provinění nesmírně maličká – v  porovnání s jeho otevřenou náručí.