středa 7. ledna 2009

Switching to Czech/Přecházím na češtinu

Dear readers,

I decided to switch to Czech, which is my mother tongue, in this blog. Primarily because there are only few comments here and I know more people who would be interested to read my posts in Czech than the people that would like to read them in English.

I'll try to add English summaries for each post but no promise.

Many thanks to the English readers for their attention.

Vážení čtenáři,

rozhodl jsem se, že na tomto blogu přejdu do češtiny, což je můj mateřský jazyk. Především proto, že je tu zatím jen maličko kommentářů a znám více lidí, kteří by si rádi přečetli mé příspěvky v češtině, než lidí, kteří by si je chtěli přečíst v angličtině.

Pokusím se vkládat anglická shrnutí, ale nic neslibuji.

Anglickým čtenářům mnohokrát děkuji za pozornost.
Okomentovat